Gaulitanus Choir is proud to announce the 11th edition of Gaulitana: A Festival of Music. Running from 25 February until 2 April, 2017, “Gozo’s main classical festival” will feature a multifarious programme of events in various genres and styles.

The highlight will be Puccini’s opera Madama Butterfly, being held at the Teatru tal-Opra Aurora on April 1. The full-scale production will present Malta’s internationally acclaimed soprano Miriam Gauci in the lead role. Colin Attard will direct the Malta Philharmonic Orchestra and the Gaulitanus Choir. The opera night will be part of the OPERA+ Weekend – an intensive programme of events concluding the festival.

In line with the Gaulitana‘s organic nature, the upcoming edition will present a number of innovative features. Alexander Frey, a top international versatile musician defined by Leonard Berstein as “a wonderful spirit” will be Artist-In-Residence. Lunchtime concerts intended particularly for civil servants and a number of talks will be incorporated in the festival schedule. Gaulitana will also commemorate the 60th anniversary of the death of composer Erich Wolfgang Korngold, defined by Puccini as the “greatest hope of German music” and regarded as one of the founders of film music.

Following on last year’s successful venture, the festival will offer once again an Educational Programme including #Opera4me.

Booking for Madama Butterfly is open, directly online on www.teatruaurora.com or via ticket helpline 79045779. An 10% discount early-bird offer for Madama Butterfly applies to tickets purchased by the end of 2016.

Gaulitana is supported by the Gozo Cultural Support Programme of Arts Council Malta in collaboration with the Ministry for Gozo.

www.gaulitanus.com

 

 

————————————

Il-Kor Gaulitanus bi pja?ir jippre?enta l-11-il edizzjoni ta’ Gaulitana: A Festival of Music.  Il-festival, li se jsir bejn il-25 ta’ Frar u 2 t’April 2017, ser ikun mi?g?ud b’attivitajiet u avvenimenti ta’ ?eneri u stili differenti.

Il-qofol ta’ dan il-festival ser jintlahaq bl-opra Madama Butterfly ta’ Giacomo Puccini  li ser tittellgha fl-1 t’April fit-Teatru tal-Opra Aurora.  Fil-parti principali se naraw lis-sopran Maltija ta’ fama internazzjonali, Miriam Gauci. Colin Attard ser ikun qed jidderie?i l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali Maltija u l-kor Gaulitanus.  L-opra ser tkun parti mill-OPERA+ Weekend – serje intensiva ta’ attivitajiet li jaghlqu l-festival.

L-edizzjoni li jmiss ser tippre?enta numru ta’ fatturi innovativi.  Alexander Frey, il-muzikist ta’ fama internazzjonali li gie ddefinit minn Leonard Berstein bhala “a wonderful spirit” ser ikun l-artist residenti.  Se jkunu introdotti wkoll numru ta’ kun?erti f’nofsinhar organizzati spe?ifikament g?all-uffi?jali ta?-?ivilta, kif ukoll ta?ditiet. Gaulitana se tfakkar ukoll is-60 anniversarju mill-mewt ta’ Erich Wolfgang Korngold, kompozitur li huwa kkunsidrat wiehed mill-fundaturi tal-muzika cinematografika u deskrit min Puccini bhala “l-aqwa tama ghall-muzika Germaniza”

Wara s-su??ess tas-sena l-o?ra, il-festival ser jer?a’ joffri programm edukattiv li jinkludi #Opera4me.

Il-booking ghall-Madama Butterfly huwa miftuh. Dan jista’ jsir online fuq www.teatruaurora.com jew permezz tat-telefon fuq 79045779. Sa l-ahhar ta’ din is-sena, wiehed ser ikun igawdi minn skont ta 10% fuq il-biljetti mixtrija.

Gaulitana qed jittella’ b’ghajnuna tal-programm ta’ sostenn kulturali ghal Ghawdex tal-Kunsill Malti ghall-Arti f’kollaborazzjoni mal-Ministeru ghal Ghawdex.

www.gaulitanus.com