“Gozo’s main classical music festival” returns. Running from 25 February until 2 April, 2017, it will feature a multifarious programme of events in various genres and styles.

Acclaimed by public and critics alike, the OPERA+ Weekend (31 March – 2 April) will present 3 days of cultural bonanza highlighted with the full-scale production of Madama Butterfly at Teatru tal-Opra Aurora. Miriam Gauci shall return to grace the stage leading a stellar cast featuring Vincenzo Costanzo, one of the top 10 tenors worldwide. Colin Attard will conduct the Malta Philharmonic Orchestra with Enrico Castiglione reviving his production from the Teatro Antico di Taormina.

Evening concerts abound presenting a number of international and local established artists. These include Michael Laus, the Goldberg Trio and a solo recital by Malta Philharmonic’s newly appointed assistant leader Reggie Clews besides artists deriving from South Korea, Russia, USA and Egypt, amongst others.

This edition will also feature Artist-in-Residence Alexander Frey, a musician defined by Leonard Bernstein as “a wonderful spirit”. Apart from recitals, he will collaborate with a local artist on a work presented during the festival.

An Espresso series will present weekly lunchtime concerts for civil servants whereas TALK re u

will include a number of talks related to upcoming concerts. GAULearn, the festival’s education programme shall feature again #Opera4me, an initiative rendering opera more accessible to young students.

In line with Gaulitana’s organic nature, this edition will also commemorate the 60th anniversary of the death of composer Erich Wolfgang Korngold, defined by Puccini as the “greatest hope of German music” and regarded as one of the founders of film music.

The festival will open officially with a semi-staged performance of the musical Show Boat whilst the Finale shall feature Vivaldi’s Four Seasons and Mozart’s Eine Kleine Nachtmusik.

Gaulitana is supported by the Gozo Cultural Support Programme of Arts Council Malta in collaboration with the Ministry for Gozo and of the Malta EU Presidency.

www.gaulitanus.com

 

 

————————————

 

Gaulitana… dalwaqt

 

“Il-festival ewlieni tal-muzika klassika f’Ghawdex” jirritorna. Mifrux bejn il-25 ta’ Frar u it-2 t’April, 2017, ser jipprezenta program varjat b’attivatijiet u stili varjati.

L-OPERA+ Weekend (31 Marzu – 2 April), milqugh tant tajjeb mill-pubbliku, ser jerga’ jikkonsisti fi 3 ijiem ta’ kultura, bl-avveniment principali l-opra Madama Butterfly fit-Teatru Aurora. Miriam Gauci ser tinterpreta l-irwol principali akkumpanjata min kast eccezzjonali fosthom Vincenzo Costanzo, meqjus wiehed mill-awqa 10 tenuri fid-dinja. Colin Attard ser jidderiegi l-Malta Philharmonic Orchestra waqt li Enrico Castiglione ser jgib fi xtutna l-produzzjoni li tant kisbet success f’Taormina.

Fil-festival ser jkun hemm numru sabih ta’ kuncerti serali min artisti stability, kemm internazzjonali kif ukoll lokali. Michael Laus, il-Goldberg Trio u kuncert mill-assistant leader il-gdid ta l-MPO Reggie Clews jikkumplimentaw artisti gejjin mill-Korea t’Isfel, Russja, Stati Uniti, u l-Egittu, fost l-ohrajn.

Din l-edizzjoni ser ikollha ukoll l-Artist-in-Residence Alexander Frey, muzicist ta’ fama internazzjonali. Apparti kuncerti wahdu, ser jikkolabara ukoll ma’ artist lokali, li ser tigi esibita waqt il-festival.

S-serje Espresso, ser tikkonsisti f’numru ta’ kuncerti lunchtime, intizi ghall-ufficjali pubblici waqt li TALK re u ser ikollha numru ta’ diskussjoniet relatati ma’ kuncerti sussegwenti. GAULearn, il-programm edukattiv tal-festival ser jerga’ jinkludi #opera4me, inizzjattiva li taghmel l-opra lirika aktar accessibbli ghall-istudenti.

Din is-sena Gaulitana ser ifakkar is-60 anniversarju mill-mewt tal-kompozitur Erich Wolfgang Korngold, meqjus min Puccini bhala l-aqwa tama ghall-muzika Germaniza u wiehed mill-ewwel li kien jikteb muzika ghac-cinema.

Il-festival ser jiftah ufficjalment b’verzjoni semi-staged tal-musical Show Boat waqt li l-Finale ser jinkludi il-Four Seasons ta’ Vivaldi u l-Eine Kleine Nachtmusik ta’ Mozart, zewg bicciet popolari ferm.

Gaulitana qed jittella’ b’ghajnuna tal-Gozo Cultural Support Programme ta’ l-Arts Council Malta b’kollaborazzjoni mal-Ministeru ghal-Ghawdex u tal-Presidenza Maltija ta’ l-Unjoni Ewropea.

 

www.gaulitanus.com