09_asciak_duke

The Gaulitanus Choir will be dedicating its forthcoming opera, Rigoletto, to the memory of Maltese tenor Paul Asciak, this being the first operatic production in Malta after the demise of this important operatic personality. Asciak is remembered for his great contribution to the local musical scene, particularly due to his own important international career – which also included performances of Rigoletto –, his involvement in musical administration, and especially as being the mentor behind tenor Joseph Calleja. Paul was also a supporter of Gaulitanus Choir, often honouring the choir with his presence at the choir’s events, the last being for last year’s Tosca.

Rigoletto, the highlight event in the ninth edition of Gaulitana: A Festival of Music, will feature Italian baritone Piero Terranova in the title role, Moldavian soprano Natalia Roman as Gilda and Giorgio Casciarri as the Duca. The production will Enrico Castiglione’s as aired on Rai Mondovisione. Castiglione is also responsible for sets, while the lavish costumes will be Sonia Cammarata’s. The Malta Philharmonic Orchestra (leader: Marcelline Agius) will be conducted by Colin Attard, a household name in local operatic productions as well as Gaulitana artistic director.

The production of Rigoletto will also see the introduction of pre-opera talk in Gozo. Indeed, Albert George Storace, who is synonymous with pre-opera talk and not only, will delve on the Verdian opera, as well as give a short recollection of Paul Asciak. The talk will be held at the Aurora’s Francesco Masini Hall at 19.00hrs.

Paul Asciak’s wife, Bice will be a special guest on the night.

Rigoletto is being held at the Teatru tal-Opra Aurora on Friday, 22nd May @ 2000hrs. Tickets vary from €80 to €30, with special €20 tickets available for students. They may be purchased online via www.teatruaurora.com or via the theatre’s ticket helpline 79045779.

 Free ferry-theatre transport and back, in Gozo, will be provided, subject to prior booking.

Gaulitana: A Festival of Music, “Gozo’s main classical music festival” (Sunday Times of Malta) runs until the 24th May.

www.gaulitanus.com

 ___________________________________________________________

IR-RIGOLETTO DDEDIKATA LIL PAUL ASCIAK

Il-Gaulitanus Choir ser jiddedika l-opra Rigoletto lill-memorja ta’ Paul Asciak. Dan wara li din l-opra ser tkun propju l-ewwel wahda mit-telfa tieghu. Asciak huwa mfakkar ghall-kontribuzzjoni tieghu lix-xeni muzikali lokali, partikularment grazzi ghall-karriera internazzjonali tieghu – fejn anke kanta fir-Rigoletto -, ghall-involviment tieghu fl-amministrazzjoni muzikali u specjalmenet bhala l-ghalliem ta’ Joseph Calleja. Paul kien ukoll segwaci tal-Gaulitanus Choir, fejn sikwiet kien jattendi attivitajiet ta’ l-istess kor, bl-ahhar wahda tkun fl-opra Tosca ta’ sena ilu.

Rigoletto, l-avveniment principali tad-9 edizzjoni tal-Gaulitana: A Festival of Music ser tipprezenta lill-baritonu Taljan Piero Terranova fl-irwol principali, lis-sopran mill-Moldova Natalia Roman bhala Gilda u Giorgio Casciarri fil-parti tad-Duka. Il-produzzjoni, l-istess li giet mxandra mir-Rai Mondovisione fis-swali tac-cinema mondjali, se tkun f’idejn Enrico Castiglione. Ix-xena huma ukoll f’idejh waqt li l-kostumi rikki huma b’disinn ta’ Sonia Cammarata. L-Orkestra Filarmonika ta’ Malta (Leader: Marcelline Agius) ser tkun taht Colin Attard, isem rinomat sew mal-produzzjonijiet operistici f’pajjizna kif ukoll id-direttur artistiku tal-Gaulitana.

Il-produzzjoni tar-Rigoletto ser tintroduci ukoll il-pre-opera talk f’Ghawdex. Fil-fatt, Albert G. Storace, sinonimu ma’ dawn l-attivitajiet, ser jitkellem dwar l-opra Verdjana waqt li jaghmel riflessjoni qasira fuq Paul Asciak. Din ser tinzamm fis-Sala Francesco Masini, fl-Aurora, fis-7pm.

Bice, il-mara ta’ Paul Asciak, ser tkun l-mistiedna specjali tas-serata.

Rigoletto tal-Gaulitanus ser tittella’ fit-Teatru tal-Opra Aurora il-Gimgha, 22 ta’ Mejju @ 2000hrs. Il-biljetti ivarjaw minn €80 sa €30, apparti biljetti ghall-istudenti ghall-prezz ta’ €20 Dawn jistghu jinxtraw online minn www.teatruaurora.com jew permezz tal-helpline tat-Teatru, 79045779.

Trasport b’xejn mit-Terminal tal-vapur fl-Imgarr u lura, ser jigi provdut b’xejn, izda pre-booking huwa mehtieg.

 Gaulitana: A Festival of Music, “Gozo’s main classical music festival” (Sunday Times of Malta) jibqa sejjer sa l-24 ta’ Mejju.

www.gaulitanus.com